Bölümler
       Ana Sayfa
       Dosyalar
       Dökümanlar
       Arama
       Yayınlar ve Sunular
       Diplomalar ve Sertifikalar
       Patentler
       Kısa ve Yararlı Bilgiler
       MEDCOASTLAND Projesi
       ARDATA Yayın Özetleri
       CLEMDES Projesi
       DIS/MED Projesi
       Önerilen Siteler
       Forum

En Çok Okunan Dökümanlar
 
1 Memleketim 4491

2 Ali Özden 3778

3 T002 Mini Mühür 3369

4 Kelebek Mühür 3158

5 Metal Klipsli Plastik Mühür 3052

6 T005 Midi Mühür 2715
 

Son Eklenen Dökümanlar
 
1 Tuzak 950

2 Hayal Etmek İyidir 1032

3 Adaletin Göz Bağı 1556

4 Şiddet ve Kadın 2369

5 Aykırı Yazı 2307

6 Yaşlanmak Kaçınılmaz Bir Gerçek 2327
 


En Çok Bakılan Dosyalar
 
1 Erozyonun Kantitatif Olarak Belirlenmesi 14442

2 Avrupa'’daki İklim Değişikliği Adaptasyon Çalışmaları ve Türkiye’de İklim Değişikliğine Bağlı Afet Z 9186

3 Dursun Murat Özden 4169

4 Turkey Country Report 3821

5 Türkiyede Afetlerin Mekansal ve İstatistiksel Dağılımı - Afet Bilgileri Envanteri 3399

6 Arazi Tesviyesinde Bilgisayar Destekli Makina ve İşgücü Planlaması 3260
 

Son Eklenen Dosyalar
 
1 Türk Tarihinin Ana Hatları 94

2 Tarih 4 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 94

3 Tarih 3 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 95

4 Tarih 2 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 92

5 Tarih 1 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri 94

6 Elazığ ve Bölgesel Gelişme 1349
 
DOSYA KATEGORİLERİ
  Ali Özden
Plastik Güvenlik Mühürleri
  Dursun Murat Özden
Şenay Özden
 
 

Tarih 4 - Kemalist Eğitimin Tarih Dersleri
  Açıklama: Son yıllara gelinceye kadar "Türk Tarihi" memleketimizde en az tetkik edilmiş mevzulardan biri halinde idi. 1000 yıldan fazla süren İslamlık-Hıristiyanlık davalarının
doğurduğu husumet duygusile mutaassıp müverrihler bu davalarda asırlarca islamlığın piştarlığını yapan Türklerin tarihini kan ve ateş maceralarından ibaret göstermeğe savaştılar. Türk ve İslam müverrihler de Türklüğü ve Türk medeniyetini İslamlık ve İslam medeniyeti ile kaynaştırdılar;
İslamlığa tekaddüm eden binlerce yıla ait devreleri unutturmayı
Ümmetçilik siyasetinin icabı ve din gayreti vecibesi bildiler. Daha yakın zamanlarda Osmanlı İmparatorluğuna dahil bütün unsurlardan tek bir milliyet yaratmak hayalini güden Osmanlılık cereyanı da, Türk adının anılmaması, Milli Tarihin yalnız ihmal değil, hatta yazılmış olduğu sayfalardan kaldırıp silinmesi yolunda üçüncü bir amil -halinde
diğerlerine eklendi.
Bütün bu menfi cereyanlar, tabii olarak, mektep programları ve mektep kitapları üzerinde dahi tesir gösterdi ve Türklüğün, çadır, aşiret, at, silah ve muharebe mefhumlarile müradif tutulması an'anesi mektep kitaplarımıza kadar girdi.
Türk Tarihinin, inkar edilmiş ve unutturulmuş olmasını ve mahiyetini, bütün hakikatlerile meydana çıkarabilmek için çalışmakta olan Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti bir kısım azasını tarih tedrisatındaki bu boşluğu doldurabilecek bir kitap hazırlamağa memur etti.
En yeni eserlere ve Anadolu, Mısır, Mezopotamya, Ortaasya, Şimali Hint, Şimali Çin ve Cenubi Sihirde her gün daha ileri götürülmekte olan arkeolojik tetkiklere istinat etmekle beraber mevzuun genişliği, zamanın darlığı yanında, önümüzdeki ders yılına yetiştirilmesi zaruretinin de hakim bulunması
ilcasile, bu küçük eserin ihtiyaca tam ve mükemmel şekilde tekabül edeceği iddia olunamaz. Noksanlar, ilerde, yeni basılışlarda tamamlanacaktır. Kitabın ihtiva ettiği mevzular etrafında daha fazla malumat edinmek isteyenler
aynı heyetin pek yakında bastırılmak üzere hazırladığı
Umumi Türk Tarihinin Ana Hatları hakkındakı esere müracaat
edebilirler.
Cemiyet, dört kitap halinde hazırlamış olduğu bu küçük
eseri, mekteplerde okutulmasını kabul eden Türkiye Cümhuriyeti
Maarif Vekaletine hediye etmiştir.
Cemiyet, Maarif Vekaleti Neşriyat Müdürü Faik Reşit ve Devlet Matbaası Müdürü Hamdi Emin Beylere kitapların basılışındaki kıymetli yardımları için teşekkürü vecibe bilir.
 
  Boyut: 16453 Dili: Trükçe Okunma: 95 İNDİR

Bu browser için bir PDF plugin yok görünüyor. Bu bağlantıyı kullanarak dosyayı indirebilirsiniz.

Plastik Güvenlik Mühürleri
Plastik Güvenlik Mühürleri
#htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 Kelebek Mühür #htmlcaption7


İstatistikler
Okunma : 9103556
Online kişi : 5
Online üyeler:

Dursun Murat Özden
Yayınlar

Dursun Murat Özden
Twitter

  
www.temalar.com
www.temalar.com