Dursun Murat Özden

Bilgilik / İpucu

90'lı yıllarda programlama ve web sitesi hazırlama merakım nedeniyle değişik kaynaklardan derlediğim kısa bilgilerden oluşan bir site hazırlamış ve yayımlamıştım, uzun süre ipucu.gen.tr adıyla yayında kalan siteyi daha sonra kendi sitemin içine almıştım.

Geçen zaman içinde programlama dilleri, web teknolojisi çok gelişti, benim o siteyi hazırlarken kullandığım teknikler demode oldu. Uzun süredir güncellenmemiş, yenileri eklenmemiş olsa bile sitedeki bu bilgilerin hala yararlı olacağı umuduyla bir süre daha erişilebilir olmasını istiyorum.

Dursun Murat Özden

Futbol
 
...zcüğü köken olarak İngilizce “ayak topu” anlamına gelen “football” sözcüğünden gelir. Kökenleri oldukça eskiye dayanır. Ancak ilk olarak hangi ülkede oynandığı bilinmemektedir. Orta Çağda İngilizlerin ve Fransızların futbola benzer oyunlar oynadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, bundan daha önce Çin’de de ayakla oynanan bir top oyunu olduğu kanıtlanmıştır.
18. yüzyıl, futbolun geliştiği ve b ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Şablon
 
...Genellikle mühendislik ve mimarlık hizmetlerinde kullanılan metal ya da plastik cetvel. Üzerinde harfler, şekiller ya da simgeler bulunur. Standart yazı yazmaya ve çeşitli şekiller çizmeye yarar. Harf ve şekillerin çevre çizgileri kalem ucu girecek biçimde oyuk olduğu için, kalem bu çizgilerde gezdirilerek istenilen şekil düzgün olarak kâğıda geçirilebilir. ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Nakkaş
 
...pek, ibrişim, renkli tire ve yünle elişi işleyen ve binalarda yağlıboya ya da suluboya işleri yapan sanatkâr. Kitaplara minekâri resimler yapmak eski Yunanlılar ve Romalılarca bilinmekteyse de en yaygın olduğu devir Orta Çağ`dır. Nakkaşlık, Doğu`da İranlılar tarafından ilerletilmiş ve usta Acem sanatkârları tarafından pek çok nakışlı kitap meydana getirilmiştir. İran nakkaşlarından Şahkulu Nakkaş, ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Sinek
 
... adı. Vücutları çoğunlukla ince ve uzun, başları hareketlidir. Ağız organları emicidir. Ayaklarının son parçasında normal bölümlerden başka bir de yapışma levhası bulunur. Ön kanatları büyük ve saydamdır. Arka kanatlarıysa değişime uğrayarak, ince bir sapla ucunda şişkin kısımdan oluşan bir tokmağa dönüşmüştür. Karın ve gögüs bölgeleri birbirinden dar bir kısımla ayrılır. Uçuş sırasında kanatların ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Laponya
 
...Norveç, İsveç ve Finlândiya’nın kuzey kesimleri boyunca, Rusya’nın en kuzeybatı bölümüne kadar uzanan ve Kuzey Kutup Dairesi içinde kalan bölge. Batıda Norveç Denizi, kuzeyde Barents Denizi, doğuda da Beyaz Deniz ile çevrilidir. İsveç’in en yüksek dorukları Laponya’dadır. Laponya’nın yerli halkı Laplar 2 bin yıldır Laponya’da dağınık bir biçimde yaşamaktadırlar. ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Üçlü İttifak
 
...ğe verilen ad (1883). 19. yüzyılın sonlarına doğru Almanya, gelişen sanayiini ayakta tutmak için Avrupa`da barışı sağlayacak dost devletlere gereksinme duymaya başladı. Bir yandan da ordu ve donanmasını güçlendirdi. Alman Başbakan Bismarck, önce Avusturya ve Rusya ile "Üç İmparatorlar Birliği"ni kurduysa da Berlin Konferansı`nda Almanların Osmanlıları desteklemesi nedeniyle Ruslar birlikten ayrıld ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Oruç Reis
 
...lli’nin Bonova köyünde doğdu. babası, Yâkub Ağa 1462’de Midilli’nin fethine iştirak etmiş ve Bonova köyü kendisine tîmar olarak verilmişti. Burada yerleşip evlenen Yâkub Ağanın İshak, Oruç, Hızır ve İlyas adını verdiği dört oğlu olmuştu. İyi bir öğrenim gören kardeşler, devrin denizci milletlerinin lisanları olan İtalyanca, İspanyolca, Fransızca ve Rumcayı öğrenerek yetiştiler. Gençliğinde gemicil ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Yörük
 
...Hayvancılıkla geçinen göçebe Türkmen boyu. Yürük de denir. On birinci yüzyılın sonlarından başlayarak, özellikle Malazgirt Savaşı’ndan sonra doğudan Anadolu’ya birçok göçebe topluluk geldi. On üçüncü yüzyıldan başlayarak Anadolu’nun çeşitli kesimlerine yayılan bu göçebe aşiretlerden köy ve kasabalara yerleşmeyi seçenlere Türkmen, geleneksel yaşamı sürdürenlere ise Yörük denildiği sanılmaktadır. ...
  ...
DevamıDevamıDevamı