Dursun Murat Özden

Bilgilik / İpucu

90'lı yıllarda programlama ve web sitesi hazırlama merakım nedeniyle değişik kaynaklardan derlediğim kısa bilgilerden oluşan bir site hazırlamış ve yayımlamıştım, uzun süre ipucu.gen.tr adıyla yayında kalan siteyi daha sonra kendi sitemin içine almıştım.

Geçen zaman içinde programlama dilleri, web teknolojisi çok gelişti, benim o siteyi hazırlarken kullandığım teknikler demode oldu. Uzun süredir güncellenmemiş, yenileri eklenmemiş olsa bile sitedeki bu bilgilerin hala yararlı olacağı umuduyla bir süre daha erişilebilir olmasını istiyorum.

Dursun Murat Özden

Akadca
 
...lı. Eski Mezopotamya`da kullanılan Akadca, Sami dillerinin en eskisidir. Akad Krallığı`nın resmî dili olan Akadca, İ.Ö. 2000 yılına kadar varlığını sürdürdü. Babil`in kurulmasıyla eski Babilce dönemi başladı. Asur İmparatorluğu döneminde ise Asurca adıyla anıldı. Yeni Asurca İ.Ö. 600 yılına kadar kullanıldı. Akadcanın son evresi olan Yeni Babilce İ.Ö. 626-539 tarihleri arasında etkin oldu. İ.Ö. 18 ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Obligasyon
 
...ğunlukla fâizli olan kıymetli evrak.

Bunlar genellikle hâmiline yazılı olarak düzenlenmekle birlikte nâma da yazılı olabilirler. Obligasyonlar, devlet, anonim şirketler veya medenî kânuna göre gayri menkul üzerine ödünç muâmelesi yapan kuruluşlar tarafından çıkarılabilir.

Devlet obligasyonları veya tahvilleri özel bir kânunla çıkartılabilmekte, bu kânunlarda düzenlenmeyen hususlar ha ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Temel Parçacık
 
...klerinin toplu adı; temel tanecik. Temel parçacıklar, spin, yük gibi birkaç içkin özelliklerini tanımlayan bir dizi kuvantum sayılarına göre sınıflandırılırlar. İçlerinde yalnızca foton, elektron, nötrino ve proton kararlıdır. Nötron ise ancak bir çekirdek içinde yer aldığı zaman kararlıdır. Geri kalanlarsa, daha başka temel parçacıklar salarak sonunda bu kararlı temel parçacıklara dönüşürler. Tem ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

İntaniye
 
...lenen bölümü. Bulaşıcı hastalıklar, târihin eski dönemlerinden beri insanlık için bir problem olmuştur. Salgınlar, târihin akışını değiştirmiş, savaşların kaybedilmesine, ülkelerin yıkılmasına sebep olmuşlardır. On dokuzuncu asrın sonlarında tıpta ortaya çıkan ilerlemeler 20. asırda da devâm etmiş ve günümüze kadar süregelmiştir. Tıp konuları son derece genişlemiş, bilgilerin artması tıbbın kendi ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Şizofreni
 
...a tutarsızlık, gerçeklikten kopma, kendine kapanma gibi durumlarda beliren bir grup ruh hastalığına verilen genel ad. Bu bozukluğu diğer ruhsal bozukluklardan ilk ayırt eden, Alman psikiyatrist Emil Kraepelin`di. Kraepelin, hastalığa "dementia praecox" adını verdi. Bu terim, daha önce Fransız psikiyatristi Morel tarafından daha kısıtlı bir anlamda kullanılmıştı. Ne varki ki, ne "dementia praecox" ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Verdun Antlaşması
 
...ma (843). Charlemagne`nın oğlu I. Louis`nin (Dindar) ölümünden sonra (840) imparatorluğun parçalanması ve dağılması çok daha hızlandı. Louis`nin yerine geçen oğlu Lothair ile diğer iki kardeşi Charles ve Louis, 843 yılında Verdun`de buluşarak imparatorluğu kesin olarak aralarında paylaşmaya karar verdiler. Buna göre Lothair, imparatorluk unvanıyla birlikte bugünkü Belçika, Hollanda, Batı Almanya, ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Çığ
 
... kayarak hareket etmesi ve yuvarlanarak gitgide büyümesi sonucu ortaya çıkan doğal afet. Çığ tehlikesinde can ve mal kaybı özellikle dağlık alanların eteğinde yer alan yerleşmelerde olur. Çığ tehlikesini en aza indirmek için alınacak en önemli tedbirler; karın hızını kesecek yüksek duvarlar örmek, araziyi ağaçlandırmak ve çığ tehlikesinin oluşabileceği alanlarda yüksek ses çıkmasını engellemektir. ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Pankreas
 
...itler üzerinde etkin olan enzimleri salgılayan önemli bir salgı bezidir. Midenin sol yanında yer alır. Hem iç salgı hem de dış salgı yapar. İnsülin ve glukagon hormonlarını da salgılar. Bu hormonlar, glikoz metabolizmasını düzenler.
Pankreas salgısı, proteinlerin, karbon hidratların ve yağların sindirilmesine katkısı olan, sulu, saydam ve pH değeri yaklaşık 8,5 olan bir sıvıdır. Pankreas salgı ...
  ...
DevamıDevamıDevamı