Dursun Murat Özden

Bilgilik / İpucu

90'lı yıllarda programlama ve web sitesi hazırlama merakım nedeniyle değişik kaynaklardan derlediğim kısa bilgilerden oluşan bir site hazırlamış ve yayımlamıştım, uzun süre ipucu.gen.tr adıyla yayında kalan siteyi daha sonra kendi sitemin içine almıştım.

Geçen zaman içinde programlama dilleri, web teknolojisi çok gelişti, benim o siteyi hazırlarken kullandığım teknikler demode oldu. Uzun süredir güncellenmemiş, yenileri eklenmemiş olsa bile sitedeki bu bilgilerin hala yararlı olacağı umuduyla bir süre daha erişilebilir olmasını istiyorum.

Dursun Murat Özden

Osmanlı Döneminde Meclisler
 
...ahı, hem de en yüksek devlet dairesi durumundaydı. Osmanlı hükümdarlarının ilk sarayı ilk başkent Bursa’da sonra Edirne’de, İstanbul’un alınmasından sonra da İstanbul’da kuruldu. İstanbul’da ilk saray şimdiki üniversite merkez binasının bulunduğu yerdeydi. Daha sonra Topkapı sarayı yapıldı ve padişahın ikametgahı buraya nakledildi.
Merkeziyetçi ve mutlakıyetçi Osmanlı devlet düzeninde siyasi re ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Redi
 
...(arezzo 1626-pisa 1698) tıp ve felsefe doktorası yaptı. Bütün bilim dallarını inceledi. Başta klasik diller olmak üzere birçok dil öğrendi. Yabancı metinlerden aktarmalar yaptı. Ferdinando 2 ve Cosimo 3’ün başhekimiydi. Accademia del cimento `da çeşitli deneyler yaptı.
Titiz bir gözlemci başarılı bir deneycidir ve en güçlü biyoloji meselelerini ele almıştır.
Böcek nesillerinin kendiliğinden ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Botanik Parkları
 
... bitkilerle ilgilenen ve bütün bitkisel yaşam biçimlerinin yapısını, özelliklerini ve biyokimyasal süreçlerini inceleyen daldır.
Botanik genellikle dört ana bölüme ayrılır: Morfoloji, fizyoloji, ekoloji ve sistematik botanik. Bitkilerin yapısal özellikleri ve biçimleriyle ilgilenen morfolojinin altbölümleri, hücreyi inceleyen sitoloji ya da hücrebilim, dokuları inceleyen histoloji ya da dokubil ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Che Guevara
 
...ı herşeyiyle devrime adamış bir dava adamı. İyi bir doktor, aynı zamanda harika bir gerilla. Gündüz amele, gece bakan. İyi bir teorisyen, cesur bir pratikçi. Patentsiz bir icatçı ve ulusal banka müdürü. Tatlı bir baba, sert bir komutan. Bazılarının kimmiş bu adam dedikleri bazılarınınsa ağzı açık kaldığı bu adam kim, ne yaptı, ne yapmak istedi. Doğduğunda astımlı olduğu için yakın zamanda ölür den ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Doğal Afetler
 
... doğa olaylarına doğal afet denir.
Doğal afetler ya doğrudan ya da dolaylı olarak etkiler. Mesela; deprem, insanların geniş ölçüde can ve mal kaybına uğramalarına doğrudan, orman yangını ise dolaylı olarak neden olur.
Doğal afetleri yapan nedenler, yer kabuğu veya atmosfer kökenli olabilirler. Bunlardan hangisinin can, mal kaybına neden olduğu kıtalara göre değişmektedir. Amerika`da fırtına ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Atatürk İlkeleri
 
...k; özgürlükçü, demokratik bir ortam sağlamak.
Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri

a) Bir bütünün ayrılmaz parçalarıdır.
b) Amaçları Türk ulusunu ileri ve üstün bir uygarlık düzeyine çıkarmaktır.
c) Ulusçuluk, diğer ilkelerin özünü oluşturur.
d) Akla ve bilime dayanırlar.

CUMHURİYETÇİLİK

Cumhuriyet, halk egemenliğine dayanan yönetim tarzıdır. Halkın özgür iradesiy ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Atatürk Devrimleri
 
...etinin bozukluklarını belirmiştir. Tıpkı ekonominin bozuk olmasından dolayı ekonomide devrimlerin yapılması gibi.

SİYASİ ALANDA YAPILAN DEVRİMLER
Siyasi devrimlerin temel amacı, egemenliği tek kişiden alarak ulusa vermek; başka bir ifadeyle çoğulcu egemenliği, demokrasiyi getirmektir.
a)TBMM‘nin açılması: TBMM’nin açılmasıyla ulus, parlamento aracılığıyla kendini temsil etme olanağı b ...
  ...
DevamıDevamıDevamı

Basit Makinalar
 
...ebilen çubuklara kaldıraç denir. Kaldıraçta; kuvvet, yük,destek,kuvvet kolu ve destek noktası vardır.
Kaldıraç ikiye ayrılmaktadır:
a-çift taraflı kaldıraç:
Bu tip kaldıraçlarda yük bir uçta, kuvvet bir uçta, destek yük ile kuvvetin arasındadır. Bu tip kaldıraçlarda kuvvetten kazanç sağlanır. Kuvvet kazancın büyük olması için; kuvvet kolunun büyük, yük kolunun olması gerekir.
Uygulamal ...
  ...
DevamıDevamıDevamı